สวยงาม    สะอาด   สงบ   ปลอดภัย

น้ำตกผาสวรรค์

แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่การเดินทางถือว่ายังลำบากมาก ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯก่อน

น้ำตกผาตาด

น้ำตกสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ที่มีความสวยงามมีชั้นน้ำตกลดหลั่นกันถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงที่ตระการตา  น้ำตกลำคลองงู น้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงาม แต่การเดินทางไปได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น

น้ำตกคลิตี้

เป็นน้ำตกที่อยู่ในป่าลึก การเดินทางต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ถ้ำพระธาตุ

ถ้ำพระธาตุ เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณประมาณ ๘ กิโลเมตร มีหินงอกหินย้อย งดงามมาก ที่แปลกคือ เป็นหินที่ โปร่งแสง การเข้าชมถ้ำพระธาตุ นักท่องเที่ยว จะต้องติดต่อ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ ที่ทำการ ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขา เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้นำทางให้

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ทางตอนบน ของแม่น้ำแควโหญ่ เป็นโครงการเนกประสงค์ ที่อำนวยประโยชน์ ทั้งในด้าน การชลประทาน การลดอุทกภัย ในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิดกระแส ไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อน ยังมีทิวทัศน์ ที่สวยงาม เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตร บนทางหลวงสาย ๓๑๙๙ เส้นทาง กาญจนบรี-ศรีสวัสดิ์ ทาง เขื่อน มีบ้านพักรับรอง ไว้บริการ นักทองเที่ยวด้วย รายละเอียด ติดต่อได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิด แห่งประเทศ ไทย โทร. ๔๓๖๓๑๗๙,๔๒๔๔๗๙๔

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีเนื้อที่ ๓๔๓,๗๕๐ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ๒๕๑๘ มีแหล่งท่องที่น่าสนใจคือ น้ำตกเอราวัณ เป็น น้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสลอบ (อุทยานแห่งชาติเอราวัณ) บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ น้ำตกเอราวัณมีความยาว ๒,๐๐๐ เมตร มีทั้งหมด ๗ ชั้น อยู่ห่างจากตัวเมือง ๖๕ กิโลเมตร ขึ้นไปบนเส้นทาง สายกาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ ๕๖ แยกซ้าย ข้ามสะพานเข้าตลาด เขื่อนศรีนครินทร์ ตรงไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร ถึงลานจอดรถแล้วเดินต่อไปอีก ๕๐๐ เมตร จะถึงน้ำตก สำหรับการเดินทาง โดยรถประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส่ง ใกล้ที่ทำการ การท่องเที่ยวฯ มายังตลาด เขื่อนศรีนครินทร์ทุกวัน ที่บริเวณน้ำตกเอราวัณ มีบ้านพัก ของกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ไว้บริการ นักท่องเที่ยวด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๕๗๙๐๕๒๙,๕๗๙๔๘๔๒

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ น้ำตกเอราวัณมีความยาว 2,000 เมตร ทั้งหมด 7 ชั้น อยู่ห่างจากตัวเมือง 65 กิโลเมตร ขึ้นไปบนเส้นทางสายกาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 3199) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 56 แยกซ้ายข้ามสะพานเข้าตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถแล้วเดินต่อไปอีก 500 เมตร จะถึงน้ำตก สำหรับการเดินทางโดยรถประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส่งใกล้ที่ทำการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มายังตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ทุกวัน ที่บริเวณน้ำตกเอราวัณมีบ้านพักของกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 579-0529, 579-4842

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 55 กิโลเมตร ริมทางหลวงสายกาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาวิจัย มีเส้นทางเดินเท้าผ่านลำธาร เนินธาร หน้าผา เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า โดยใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 3 ชั่วโมง ในบริเวณมีค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน ติดต่อล่วงหน้า 15 วัน โดยทำหนังสือถึงส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-4847ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (น้ำตกห้วยขมิ้น) อยู่ที่หมู่บ้านห้วยขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร น้ำตกห้วยขมิ้น มีสภาพสวยงาม เป็นอย่างยิง ทั่วบริเวณร่มครึ้ม ด้วยพันธุ์ไม้ป่าหลายชนิด ลำน้ำตกแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ ตอนบนและตอนล่าง ซึ่งแต่ละตอน มีความยาวหลายกิโลเมตร และไหลลงสู่ แม่น้ำแควใหญ่ ตอนบนเหนือ เขื่อนศรีนครินทร์ ช่วงเวลา ที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยว น้ำตกห้วยขมิ้น อยู่ระหว่าง เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ นิยมเดินทางโดย ทางเรือ จากท่าเรือท่ากระดาน ซึ่งอยู่ห่างจาก ทางแยก เข้าเขื่อนศรีนครินทร์ ๑๒ กิโลเมตร

ถ้ำน้ำมุด ถ้ำพระปรางค์ ถ้ำเนรมิต

ด้วยเหตุที่อุทยานฯมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอุทยานแห่งชาติเอราวัณและอุทยานแห่งชาติไทรโยค พื้นที่ส่วน

ใหญ่ของอุทยานฯจึงเป็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี ปกคลุมด้วยสภาพป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญนานาชนิดอีกทั้งยังมีสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หลายประเภท

ใครสนใจจะไปเที่ยวตรงไหน เราจัดให้ได้นะครับ มีเรือขนาดใหญ่   ขนาดกลาง  จัดให้เหมาะสมกับแต่ละกรุ๊ป   แต่ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับ  เช่น ์ไปเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นทางเรือ และทัวร์เดินป่า เที่ยวน้ำตกอื่น ๆ ในเขตอุทยานหรือขับรถไปเองก็ได้ครับ  ที่ศรีสวัสดิ์ มีแพขนานยนต์นำรถข้ามไปได้ครับได้โดยใช้เส้นทางเอราวัณ-อำเภอศรีสวัสดิ์ โดยข้ามแพขนานยนต์แรก ที่แม่ละมุ่นเลยครับ

 

 

 

 

   

   

เราเป็นที่พักกึ่งช่วยตัวเองนะครับ  

รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ 

รับจัดงานรับน้อง 

รับจัดงาน bye nior

รับจัดทริปเมืองกาญน์ให้ด้วยนะ

ถ้าชอบตกปลาไม่ผิดหวังแน่นอน

ทำอาหารปิ้งๆ  เผาๆ ทานเองก็ Work นะ

จัด Walk Really ก็เจ๋งเลยหละ

 

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อจองได้ที่  :  02-946-6946 กด 1    01-617-4485    01-347-3130